The Geology of the Voyage of the Beagle

The Geology of the Voyage of the Beagle er et verk i tre bind som Charles Darwin ga ut i 184246. Det består av avhandlinger om de geologiske undersøkelsene og oppdagelsene som Darwin, slik undertittelen spesifiserer, gjorde på sin «seilas med ’Beagle’ under RN-kaptein FitzRoys kommando i åra 1832 til 1836» (full tittel: The Geology of the Voyage of the Beagle, under the Command of Capt. FitzRoy, R.N. during the years 1832 to 1836). Verket var et viktig bidrag til geologien og grunnla Darwins rennomé som dyktig vitenskapsmann.

Verkets tre bind er:

  • The Structure and Distribution of Coral Reefs. [«Oppbygginga og fordelinga av korallrev»], 214 sider. Smith, Elder & Co., London, 1842.
  • Geological Observations on the Volcanic Islands, Visited during the Voyage of H. M. S. Beagle, together with some Brief Notices on the Geology of Australia and the Cape of Good Hope. [«Geologiske iakttagelser om vulkanøyene som ble besøkt under seilasen til HMS ’Beagle’, samt noen korte notater om geologien til Australia og Kapp det gode håp»], 175 sider. Smith, Elder & Co., London, 1844.
  • Geological Observations on South America. [«Geologiske iakttagelser om Sør-Amerika»], 279 sider. Smith, Elder & Co., London, 1846.

Darwin leste Charles Lyells Principles of Geology (1830–33) mens han var på HMS «Beagle». Han var derfor fullt på høyden med de nyeste utviklingene i geologien. Han brukte reisen til å samle støtte for Lyells teori om at geologiske formasjoner blir til gjennom gradvise endringer og virkninga av generelle naturlover (heller enn enkeltstående katastrofer, som det var gjengs å anta før Lyell).

I den første boka klarte Darwin å forklare dannelsen av korallrev. Han viste at de ulike typene korallrev (kystrev, barriererev, atoll) kan tilbakeføres til en felles prosess, nemlig korallenes vekst på (vulkan)øyer, som langsomt synker ned i havet. Dannelsen av vulkankratere og -øyer var tema for den andre boka. I den siste boka drøfta han bl.a. Andesfjellenes geologi, dokumenterte fjelldannelse gjennom sedimentasjon og påfølgende hevelse, folding og erosjon. Han diskuterte også forekomsten og fordelinga av fossiler og deres relasjon til nålevende dyr og planter.

Verket kom i en revidert annenutgave i 1874 (The Structure and Distribution of Coral Reefs, 278 sider) resp. 1876 (Geological Observations on the Volcanic Islands and Parts of South America Visited during the Voyage of H.M.S. ’Beagle’, 647 sider). Også etter Darwins død kom nye utgaver, spesielt av boka om korallrev.

Eksterne lenkerRediger