The Blind Watchmaker

bok

The Blind Watchmaker er en bok fra 1986 skrevet av den kjente britiske biologen Richard Dawkins. Boken utgjør en argumentasjon mot kreasjonisme, spesielt argumenter om en plan i naturen. Den bygger videre på og forsvarer argumentasjonen som Dawkins førte i sin tidligere bok The Selfish Gene, som populariserte evolusjonsteoriens genetiske mekanismer. Ut fra disse forklarer han i The Blind Watchmaker hvorfor komplekse systemer i naturen kan se designet ut og hvorfor dette ikke er tilfelle.

Navnet på boka henviser til klokkeanalogien, slik den ble formulert av naturteologen William Paley på 1700-tallet.

Et nytt, oppdatert opplag ble sluppet i forbindelse med en av Dawkins senere bøker, Climbing Mount Improbable, som bygger videre på de første kapitlene i denne boken.