Tetraetylbly

kjemisk forbindelse

Tetraetylbly (engelsk tetra-ethyl lead, forkortet TEL) er en fargeløs væske med en behagelig lukt.

Den kjemiske formelen for tetraetylbly er (C2H5)4Pb. Tettheten er 1,65 cm³, og væsken har et kokepunkt ved ca. 200 °C, under delvis spalting.

Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet (antibankemiddel). Forbindelsen er meget giftig, og det gir opphav til blyforbindelser i eksosen. Av denne grunn er bruken av tetraetylbly forbudt i Norge i dag.