Tetipyramiden

(Omdirigert fra «Tetis pyramide»)

Tetipyramiden er en pyramide i Saqqara i Egypt.

Tetipyramiden

Den ble oppført omkring 2355-2343 f.Kr. og tilegnet farao Teti under det sjette dynasti i det gamle riket. Pyramiden, som ble åpnet for første gang den 29. mai 1881 av Gaston Maspero, var en gang 52 meter høy og hadde en basisoverflate som målte 79 x 79 meter.

Pyramidens overjordiske deler er nå i ytterst liten utstrekning bevart og de ligner mest en liten kolle. Ganger og rom under overflatenivå er derimot bevart i god stand.