Tertiærbane

Tertiærbane er en smallsporet jernbanelinje.

I Norge er begrepet brukt om baner med smalere spor enn CAP (1067 mm), 3' 6".

Eksempler på tertiærbaner: