Terskel (geologi)

grunn sone i geologi

En terskel er en grunn sone ved munningen av en fjord som er dannet av en endemorene fra isbreen som gravde ut fjorden.

En terskel kan også være en påbygning eller nedsenkning i en elveprofil på tvers av et elveleie, med konstant eller varierende høyde/dybde. Terskler finnes naturlig i alle vassdrag i varierende grad, men de bygges også for ulike formål, hovedsakelig biotop/miljøtiltak og sikringstiltak.

KilderRediger

Se ogsåRediger