Terminus post quem

Terminus post quem («tpq») er latin og betyr omtrent tidspunkt etter hendelse. Det brukes med betydningen tidligst, i sammenhenger der man ikke er i stand til å angi noen eksakt alder, for eksempel på datering innen arkeologi. Dersom man for eksempel finner en nedgravd mynt og kan fastslå myntens pregingstid, kan man sette gravens alder til terminus post quem, altså da nedgravingen tidligst ble utført under myntens pregingstid.

Se ogsåRediger