Tenorbuffo er en komisk tenorstemme, brukt i operaer og operetter. Den ligger i samme leie som en lyrisk tenor, og er mindre tung og strålende enn heltetenoren eller karaktertenoren. Tenorbuffo-roller er typisk tekstrike og komponert i et ikke for høyt leie. Det gjøres også bruk av falsett; spesielt i fransk operatradisjon ble falsett-buffo meget benyttet.

«Pedrillo» i Bortføringen fra Serail og «Monostatos» i Tryllefløyten, begge av Mozart, er eksempler på tenorbuffo-roller.

Se også rediger