Lyrisk tenor er en tenorstemme. Den er mindre strålende og mindre dramatisk enn heltetenoren, med mer utpreget modulasjon. Dermed står den nærmere kunstsang og skildrer i sterkere grad følelser og stemninger.

Kjente roller rediger