Ten pence (Storbritannia)
Valør: 10 pence
0,1 Britisk pund
Vekt: 6,5 g
Diameter: 24,5 mm
Tykkelse: 1,85 mm
Kant: rillet
Materiale: 75% Cu, 25% Ni
År preget: 1992-
Katalog nummer: -
Forside
Forside
Design: Dronning Elisabeth II
Designer: Ian Rank-Broadley
Bakside
Bakside
Design: Kronet Løve
Designer: Chrisopher Ironside

Ten pence er en britisk mynt som først ble produsert i 1971 etter desimaliseringen. Den er verdt en tiendedel av et britisk pund.

Two Shilling mynten som ble produsert før 1971 gikk som en ti pence, i og med at den var verdt en tiendedel av et pund, altså det samme som 10 nye pence. 10-pence myntene ble laget i samme størrelse som den gamle 2 shilling-mynten, men i 1992 ble 10-pence mynten laget i en mindre størrelse og 2 shilling-myntene ble dermed tatt ut av sirkulasjon.