Televerket (Sverige)

svensk teleselskap (1853-1993)

Televerket var en svensk statlig etat grunnlagt i februar 1853 som Kongl. Elecktriska Telegraf-Werket. Den første elektriske telegrafledningen mellom Stockholm og Uppsala ble tatt i bruk 1. november samme år.

Allerede fra starten var Televerket både en myndighet og et forretningsdrivende selskap. Det fikk monopol på telefonledninger mellom byer, som gjorde at verket kunne diktere vilkårene for at lokale nett kunne tilslutte seg riksnettet.

Televerket ble oppløst på 1990-tallet. Myndighetsrollen ble overført til det nyopprettede Post- och telestyrelsen (PTS) i 1992. Driften av de riksdekkende radio- og TV-nettene ble overført til selskapet Teracom, mens telefonkatalogvirksomheten ble solgt til Eniro. Den resterende virksomheten innen telefoni, mobiltelefoni og datanett ble i 1993 omgjort til et statlig aksjeselskap med navnet Telia, som i 2003 ble slått sammen med det finske selskapet Sonera til TeliaSonera.