Tasmanske språk

Tasmanske språk omfatter de språkene som ble talt av urbefolkningen på Tasmania. Alle disse språkene er nå utdødd som morsmål.

Man regner med at tasmanerne talte omkring åtte beslektede språk frem til begynnelsen av 1900-tallet. Språkene er muligens ikke i slekt med de øvrige australske språk.