Tarkjell Våkråk

Tarkjell Våkråk (død 3. april 1694) var en spelemann fra Nore i Numedal.

Tarkjell Våkråk var sønnesønn av lagrettemannen Tarkjell Ro, og mest husket fordi han skulle dømmes for drap på en gårdsgutt i 1693. Før han kom så langt, var han bedt om å spille i bryllup i Villand, Hovet i Hol. Her kom han i trette med en Per Hermansson, som stakk ham ned mens han spilte til maten. Han døde av blodtap samme dag.

Tarkjell Våkråk regnes som den første navngitte fele-spelemann i Numedal. Det er ingen opplysninger om hva slags fele han kan ha brukt. Det hevdes at han kan ha fått instrumentet gjennom kontakt med gruvesamfunnet på Kongsberg.