Tano trust

Tano Trust er en norsk ideell organisasjon som i samarbeid med Moyo Mmoja Trust, Bagamoyo, Tanzania utvikler og drifter utviklingsprogrammer med fokus på vanskeligstilte kvinner og forlatte og andre særdeles vanskeligstilte barn og unge.

Programmene innebærer hjem for helt forlatte barn, bistand til særlig utsatte kvinner med forsørgeransvar – og et skole- og yrkesopplæringsprogram for vanskeligstilte unge kvinner. Det legges i økende grad opp til at samarbeidspartneren i Tanzania, Moyo Mmoja Trust, driver inntektsbringende aktiviteter til inntekt for sine programmer.

Organisasjonen har sine inntekter fra Norad, private givere og bedrifter. Organisasjonen er registrert som stiftelse og ble opprettet i 2000 under navnet Moyo Mdogo. Dette ble endret til Tano Trust (forkortelse av Tanzania – Norge) i 2006.

Tano Trust er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundsregistrene, Lotteri- og stiftelsestilsynet og Innsamlingskontrollen med fler.

Eksterne lenkerRediger