Tagl

lange, stive hår som vokser ut på halen hos enkelte pelsdyr

Tagl er lange, stive hår som vokser ut på halen hos enkelte pelsdyr, for eksempel hester (såkalt hestetagl) og oksedyr (såkalt kutagl eller oksetagl). I noen tilfeller kan også hår fra manen på hestedyr kalles tagl.

Autoritetsdata