Pelsdyr er per definisjon alle ikke-menneskelige pattedyr som har kroppshår, men i dagligtale omhandler uttrykket som oftest små pattedyr som avles eller jaktes for pelsens skyld, for eksempel rødrev, sølvrev, hare, oter, bever, kanin, mink, røyskatt, mår og ekorn m.fl. Pelsdyr som lever vilt og kan jaktes på kalles gjerne småvilt.

Mink blir brukt mye i pelsproduksjon

Se også rediger