Tachash er et ord som forekommer i Det gamle testamente i forbindelse med en type skinn. Det tas vanligvis for å være navnet på et dyr. Det er usikkerhet knyttet til hvilket dyr det er tale om.

I forbindelse med byggingen av Tabernakelet står det at dette dyrets skinn ble brukt. De som laget den greske Septuaginta, trakk den slutningen at ordet siktet til fargen på skinnet, men adskillige kommentatorer antar at den oppfatningen er feil. Forskjellige bibeloversettelser har gjengitt ordet på forskjellige måter. Noen oversetter teksten med «lær», «fint lær» eller «fiolett skinn». Flere oversettelser gjengir ordet med delfin. I den engelske King James Version oversettes ordet med grevling. Men mange mener det er sannsynlig at det skal oversettes med sel.