Tømmermerke

Et tømmermerke er et spesielt merke som ble brukt til å merke tømmeret ved hogst eller ved fløting.

Tømmermerker brukt i Kragerøvassdraget.

Ved blinking av skogen før hogst representerte tømmermerket et symbol på at blinkingen av hogstklare trær var utført av rette vedkommende; skogeieren eller hans representant. Disse merkene er av noen kalt for «hogstmerker».

Andre tømmermerker ble brukt under tømmerfløting for å skille de ulike kjøpernes tømmer fra hverandre når de kom fram til sorteringslenser eller fabrikk (også kalt «fløtningsmerker»). Fellesfløtningsforeningene har laget plansjer med oversikt over de ulike merkene i et vassdrag.

Blinking ble utført med spesielle blinkeøkser eller merkeøkser. De hadde merket speilvendt i øksehammeren, slik at merket ble rettvendt på treet eller tømmerstokken.

Merkene er utformet dels som flatemessige silhuettfigurer i geometriske former, dels som bokstaver, tall eller internasjonale symboler som kors, stjerne m.fl. Formen kan derfor være abstrakt og uten noen bestemt sammenheng, formen kan være skogeierens forbokstaver (initialer og monogram), eller formen kan være valgt av andre, spesielle grunner. Noen av formene kan minne om bumerker, femerker og lignende kjennetegn. Det er skrevet nokså lite om formgivningen til tømmermerkene, så som om årsakene til at de enkelte formene ble valgt, og om formenes utvikling over tid og innenfor forskjellige områder.

Tømmermåleren slo også inn merker i stokken, der han målte diameteren. Disse merkene viste hvilken kvalitetsklasse han hadde målt dem inn i slik at det var mulig å kontrollere målingen som var gjort.

LitteraturRediger

  • Hans Krag: «Tømmermerker og bomerker», Heraldisk Tidsskrift 1/53, København 1960
  • Wilhelm E. Ramm: «De gamle gårdsøksene på vei inn i glemmeboken?» Heraldisk Tidsskrift, 48/365-369, København 1983