Svinghjul

Et svinghjul er et hjul som roterer, gjerne med et stort antall rotasjoner pr tidsenhet. Det krever energi å sette igang rotasjonen. Mange svinghjul fungerer som lager av rotasjonsenergi. Andre svinghjul utnytter den gyroskopiske effekten som innebærer at et hjul som roterer fort vil holde rotasjonsaksen i samme retning.

Stasjonær bensinmotor fra 1898 med to store svinghjul.

I vanlige bensinmotorer kreves det energi for å komprimere bensin-luftblandingen i sylinderen før den antennes. Svinghjulet som vanligvis er festet på motorens veivaksling vil ha treghet som bare gir en liten reduksjon av rotasjonshastigheten i motorens kompresjonstakt.

I enkelte kjøretøyer benyttes et svinghjul som lager for bevegelsesenergi. Ved oppbremsing settes svinghjulet i rask rotasjon. Denne rotasjonsenergien benyttes igjen når kjøretøyet skal starte eller øke hastigheten.

Flere instrumenter benytter svinghjul for å bestemme en retning som i et gyrokompass eller å definere et plan som i kunstig horisont. Hvis svinghjulet er i rask rotasjon kreves det en del kraft for å få endret retningen på rotasjonsaksen. Dette utnyttes også i svingehastighetsmåler.

Se ogsåRediger