Åpne hovedmenyen
Sverre Grøtter
Født9. august 1913
Død19. april 1994 (80 år)
Nasjonalitet Norge

Sverre Grøtter (født 9. august 1913 i Larvik, død 19. april 1994) var norsk direktør og siviløkonom. Foreldre var kjøpmann Søren Nilsen og hustru Edle Kathrine Larsen.

Grøtter avla Examen artium i 1933, eksamen ved Sandefjord handelsgymnas i 1934 og diplomeksamen ved Norges Handelshøyskole i 1944. I 1936-1941 drev han kolonialforretning i familiens gård, Øvre Fritzøegate 14 A, på Langestrand.

I 1943 ble han ansatt som driftsøkonom hos J. Jacobsen Trikotasjefabrikk i 1943 og ble soussjef[1] i 1946. Grøtter ble ansatt som administrerende direktør i Hjula Veverier A/S i 1955 og som administrerende direktør i Mekaniske Verksteders Landsforening 1. mars 1958.[2]

Han ble i 1962 direktør for Christiania Portland Cementfabrikk, administrerende direktør på samme sted fra 1965 og - etter en fusjon mellom tre sementfabriker - var han administrerende direktør for A/S Norcem 1968[3]-1973. Grøtter var ordfører i sentralstyret for Norsk Arbeidsgiverforening 1972-1975.[4] Han var også styremedlem i Norsk Utviklingshjelp 1962-1968.

Ved Kongelig resolusjon av 18. september 1970 nedsatte Industridepartmentet et utvalg, som ble bedt om å fremme forslag om en framtidig organisasjon av statlige kontinentalsokkelsaker. Grøtter ble medlem.[5]

Styreformann Alf Ihlen i DnC utså Grøtter som sin etterfølger. Det var imidlertid vanskelig å få frigjort ham, fordi styret i Christiania Portland Cementfabrikk nødig ville slippe ham så mye løs at han kunne gå inn i DnCs styre. Ihlen ga seg ikke, og etter to års bearbeidelse ble Grøtter medlem av bankens styre i 1964. Han overtok som styreformann etter Ihlen i 1972[6] og satt til 1982.[7]

Sverre Grøtters søster var forfatteren Margit Bredvei.

ReferanserRediger