Langestrand er en bydel i Larvik i Vestfold, beliggende på vestre bredd av Farriselva. Området ble bebygget i takt med oppveksten av Fritzøe-bedriftene i annen halvdel av 1600-tallet. Bebyggelsen hørte opprinnelig til Brunlanes prestegjeld, men ble i 1741 lagt inn under Larvik. Allerede den gangen var det egen menighet. Bydelen har egen skole.

Langestrand kirke

Litteratur

rediger