Svenska Jazzriksförbundet

Svenska Jazzriksförbundet (stiftet 1948) er en svensk musikkpolitisk organisasjon, med det formål å spre jazzmusikk til det ganske land, og være et samlende og støttende organ for lokale jazzforeninger. Den ble opprettet fem år før det tilsvarende Norsk jazzforbund. Den praktiske koordinering av konserter og turneer har i den senere tid blitt delegert til det nyopprettede Svensk jazzforum.

Siden 1995 har prosjektet «Pulsslag», i samarbeid med Sveriges Radios P2 og Svenske Rikskonserter promotert sentrale utøvere i media, samt gjennom fem sentrale klubber i Umeå, Eskilstuna, Malmö, Stockholm og Västerås. «Musik Direkt» avholdes årlig for å kåre årets unge musikere, i samarbeid med Svenske Rikskonserter og regionale aktører.

Forbundet avholder den årlige «jazzriksdagen» med kåring av «Årets jazzkommun», utdeling av skulpturen «Basisten» til enkeltpersoner innen organisasjonen, utmerkelsen «Jazzkannan» til nyskapende utøvere, samt «Hedersprisen» til et svensk eller internasjonalt individ eller organisasjon for lang og tro tjeneste innen faget.

Forbundet har i 2005 over 100 lokale klubber tilsluttet, og er lokalisert i Stockholm, sammen med bl.a. Orkesterjournalen og Svenske Rikskonserter. Ledelsen har rundt 25 årsverk.

Eksterne lenkerRediger