Norsk jazzforbund

tidligere norsk musikkpolitisk organisasjon

Norsk jazzforbund (etablert i Oslo i 1953, nedlagt 1997) var en norsk musikkpolitisk organisasjon, etablert av tretten lokalklubber, til fremme for spredning av musikktypen jazz over det ganske land.

Forbundet etablerte Buddyprisen for norske jazzmusikere i 1956, og startet bladet Jazznytt i 1960.

Under Johs. Berghs ledelse (1961–1963) innledet forbundet et samarbeid med foreningen Ny Musikk, og dette ga mer modernistisk jazz innpass. Samarbeid med Norsk musikkråd og TONO i visse enkeltsaker bidro også til å befeste jazzens levevilkår på 1970-tallet. Norsk jazzforbund var også til tider kritisk til etablerte jazzfestivalers (i hovedsak Moldejazz og Kongsberg Jazzfestival) manglende representasjon av norske jazzartister. I perioden 1965–1967 ledet Karin Krog det samtidige Norsk Jazzforum, som skulle sikre norske artisters interesser.

I 1979 gikk en del medlemmer ut av forbundet og stiftet Foreningen norske jazzmusikere.

I 1980 fikk Norsk jazzforbund for første gang støtte over statsbudsjettet.

I 1981 etablerte forbundet både Norsk jazzarkiv og plateselskapet Odin Records ble etablert i 1981. Forbundet ga blant annet ut jubileumsserien Jazz out of Norway (1996).

Tidlig på 1990-tallet begynte utredningen om etablering av regionale jazzsentra.

I 1995 hadde Norsk jazzforbund 7000 medlemmer. I 1997 ble forbundet slått sammen med Foreningen norske jazzmusikere, og virksomheten ble videreført under navnet Norsk jazzforum.

Ledere (utvalg)

rediger

Noen av presidentene for Norsk Jazzforbund