Svenska Finlands folkting

Svenska Finlands folkting er en finsk organisasjon som har som oppgave å overvåke ivaretagelsen av finlandssvenskenes språklige rettigheter og ellers fremme de svensktalendes kulturelle og språklige interesser. Folktingets stilling ble fastslått i en egen lov i 2003. Folktinget har 75 representanter som velges hvert fjerde år i kommunevalget. Fastlandsfinland utnevner 70 representanter og Åland utnevner 5. Alle riksdagspartier med svenskspråklig virksomhet er representert i organisasjonen.

Folktinget virker som et samarbeids- og diskusjonsorgan for politiske partier og andre grupperinger blant finlandssvenskene. Det kommer med forslag i lovgivningsprosessen og gir uttalelser til myndighetene om spørsmål som berører finlandssvenskene. Videre utgir Folktinget demografiske og statistiske opplysninger om de svensktalende.

Svenska folkpartiet har tradisjonelt vært en ledende kraft i Folktinget. Nåværende formann er Sandra Bergqvist fra dette partiet.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger