Svennsgrunnen er et fiskefelt i Andfjorden, havområdet mellom Senja og Andøya.

Fiskefeltet er i stor utstrekning benyttet til linefiske av kystlinebåter fra Torsken, med overvekt av fartøy på om lag 15 meters lengde.[trenger referanse]