Svalbardrådet

Svalbardrådet var et rådgivende organ, med sete i Longyearbyen, for den sentrale og lokale offentlige administrasjonen i spørsmål som disse forela rådet. Svalbardrådet ble opprettet ved kongelig resolusjon 12. august 1981 og var en videreføring av Det stedlige svalbardråd. Svalbardrådet ble nedlagt 31. desember 2001 og etterfulgt av Longyearbyen lokalstyre.[1]

Svalbardrådet hadde 15 medlemmer med varamedlemmer som ble valgt for to år. Sysselmannen, Svalbard Samfunnsdrift og Store Norske Spitsbergen Kulkompani hadde møte- og talerett.[2][trenger bedre kilde] Reglene om valg til Svalbardrådet ble endret flere ganger, siste gang i 1993. Inntil da var ordningen at valg ble foretatt i tre kretser der inndelingen gikk på om man hadde tilknytning til Store Norske Spitsbergen Kulkompani, staten eller andre. I 1993 ble det innført politiske valg i én valgkrets.

Svalbardrådet hadde på slutten et administrasjonsutvalg, teknisk utvalg, samfunns- og kulturutvalg og et vilt- og naturvernutvalg.

ReferanserRediger

  1. ^ «Lokaldemokrati på Svalbard». NRK. 16. november 2001. Besøkt 15. desember 2017. 
  2. ^ lovdata.no/forskrift/1981-08-12-3360