Suspensjonsspiser

Ikke-systematisk gruppe av dyr

En suspensjonsspiser eller suspensjonseter er et dyr som livnærer seg gjennom opptak av suspensjon, altså finfordelt, men uoppløselige næringsstoffer i ei væske (vann). Når næringen befinner seg i vannmassene vil suspensjonsspisere leve som filterspisere. Suspensjonelle stoffer vil etter en tid synke ned til bunnen og bli til sedimenter, og til næringskilde for såkalte sedimentspisere (en undergruppe av suspensjonsspisere). En annen undergruppe av suspensjonsspisere er såkalte filterspisere. Overgangen mellom de ulike undergruppene er ganske glidende, og det er gjort mange forsøk på å klassifisere suspensjonsspisere, blant annet etter typen spiseorgan.[1]

Oransje sjøpølse er en klassisk suspensjonseter

ReferanserRediger

  1. ^ Bullivant, J. S. (juli 1968). A Revised Classification of Suspension Feeders. Tuatara 16 (2): 151–160.