Sukkeravgift

Forstørret bilde av sukkerkrystaller.

Sukkeravgift er en særavgift til statskassen. Avgiften på sukker ble innført i 1981. Avgiften er først og fremst fiskalt begrunnet, men avgiften har også en helsemessig begrunnelse. Avgiftsplikten omfatter sukker (roe- og rørsukker) samt sirup og sukkeroppløsninger. Avgiftsplikten oppstår som hovedregel ved uttak fra godkjent lager eller ved innførsel. Det gis fritak for avgiften bl.a. for sukker som nyttes til ervervsmessig framstilling av varer. Det fins også særavgift på sjokolade- og sukkervarer.

I 2011 var sukkeravgiften 6,94 kr/kg, mens den i 2012 var 7,05 kr/kg,[1] I 2012 var statens inntekter fra sukkeravgiften 193 mill. kroner.[2] i 2016 var avgiften på 7,66 kroner pr. kg.[3]

Tabellen nedenfor sammenstiller informasjon gitt i statsbudsjettene fra 2012 til og med forslag til statsbudsjett for 2019, og inkluderer avgift på sjokolade- og sukkervarer til sammenlikningsformål. Tallene for hvert år er hentet fra påfølgende budsjettår, og er derfor de reviderte tallene, ikke det opprinnelige budsjettforslaget for budsjettåret.

Avgift i kr/kg
Budsjettår Sukker Sjokolade- og

sukkervarer

Merknader
2011 6,94 17,92[1]
2012 7,05 18,21[4]
2013 7,18 18,56[5]
2014 7,32 18,91[6]
2015 7,47 19,31[7]
2016 7,66 19,79[8]
2017 7,81 20,19[9]
2018 7,93 36,92[10]
2019 8,05 20,82[10] Forslag til statsbudsjett, 8. oktober 2018

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Avgiftssatser 2012». Finansdepartementet. 2011. Besøkt 8. oktober 2018. 
  2. ^ «Statistisk årbok 2013, Tabell 476: Statsregnskapets skatter og avgifter». www.ssb.no. Besøkt 7. november 2015. 
  3. ^ «Avgiftssatser for 2016». Finansdepartementet. 2016. Besøkt 9. mars 2016. 
  4. ^ «Avgiftssatser 2013». Finansdepartementet. 2012. Besøkt 8. oktober 2018. 
  5. ^ «Avgiftssatser 2014». Finansdepartementet. 2013. Besøkt 8. oktober 2018. 
  6. ^ «Avgiftssatser 2015». Finansdepartementet. 2014. Besøkt 8. oktober 2018. 
  7. ^ «Avgiftssatser 2016». Finansdepartementet. 2015. Besøkt 8. oktober 2018. 
  8. ^ «Avgiftssatser 2017». Finansdepartementet. 2016. Besøkt 8. oktober 2018. 
  9. ^ «Avgiftssatser 2018». Finansdepartementet. 2017. Besøkt 8. oktober 2018. 
  10. ^ a b «Avgiftssatser 2019». Finansdepartementet. 8. oktober 2018. Besøkt 8. oktober 2018. 

Eksterne lenkerRediger