Subversjonsmyter

Subversjonsmyter, eller kontrasubversjonsmyter, er et samlebegrep på advarselsfortellinger om en parts bevisste undergravning av bestående aspekter ved samfunnet, og kan ordnes inn under hovedtemaet konspirasjonsteorier.[1] Subversjonsmyter kalles ofte kontrasubversjonsmyter da de omhandler ødeleggende krefters trusler mot bestående kultur, verdier, liv og helse, mens det samtidig manes til kamp mot de involverte.[2] Michael Barkun deler konspirasjonsteorier i tre deler, subversjonsmyter faller inn under Barkuns definisjon av Systematiske konspirasjonsteorier.[3] I systematiske konspirasjonsteorier er det store organisasjoner som vil infiltrere eller subversere eksisterende institusjoner. Organisasjonene kan være skjulte eller åpne grupper, blant de utsatte for slike teorier er frimurere, jøder, muslimer, kommunister eller internasjonale kapitalister.

En britisk utgave av "Sions vises protokoller" fra 1920

Bruk av myteneRediger

Gjennom historien kan en se subversjonsmyter som har blitt brukt for å skape frykt og hat mot grupper i samfunnet. På 1100-tallet sirkulerte det myter om jødiske ritualmord på kristne gutter.[4] Jøder ble utsatt for nye forfølgelser etter at deres subversive planer ble "avslørt" i falsumet Sions vises protokoller kom ut i starten av 1900-tallet.

I Norge var det i 1869 demonstrasjoner mot Den Norske Frimurerorden på Grev Wedels plass foran Gamle Logen. Grunnlaget for demonstrasjonene var ryktene som gikk i hovedstaden om at frimurerne sto for Norges eksport av saltet menneskekjøtt til Tryntyrken.[5]

Eurabia-myten, om muslimers arbeid for å infiltrere og subversere det europeiske samfunnet for å gjøre Europa til en ny muslimsk stat, er det beste eksemplet på en moderne subversjonsmyte. Myten ble skapt av Bat Ye'or, og ble utviklet utover 1990- og 2000-tallet. Eurabia-myten har ikke hatt en betydelig oppslutning, men fikk økt oppmerksomhet etter Anders Behring Breiviks angrep 22. juli 2011.[6]

ReferanserRediger

  1. ^ Guri Hjeltnes (18. juni 2015). «Nye og gamle fiendebilder» (PDF). HL-senteret. Besøkt 8. februar 2016. 
  2. ^ Dyrendal, Asbjørn. «Konspirasjonsteori og vold (2)». Foreningen Skepsis. Besøkt 8. februar 2016. 
  3. ^ Barkun, Michael (2003). A Culture of Conspiracy: Apocalyptic Visions in Contemporary America. University of California Press. ISBN 978-0-520-23805-3. 
  4. ^ Rian, Dagfinn (2011). «Zions vises protokoller». I Pettersen, Arnfinn; Terje, Emberland. Konspiranoia. Oslo: Humanist Forlag. s. 137–165. 
  5. ^ Granrud, Bente (2011). «Menneskehandlere på Grev Wedels plass?». I Emberland, Terje; Pettersen, Arnfinn. Konspiranoia. Oslo: Humanist Forlag. s. 75–89. 
  6. ^ «Eurabia – Store norske leksikon». Store norske leksikon. Besøkt 30. mai 2016.