Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet kultur og tradisjon er et studieforbund for medlemsorganisasjonene som arbeider med folkelige kulturuttrykk,som for eksempel husflid, folkedans, revy- og teater, kulturtradisjoner, kulturminnevern og lokalhistorie. Studieforbundet kultur og tradisjons oppgave er å sørge for å skape best mulige forhold for opplæringsvirksomhet i organisasjonene og er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og formidler tilskudd til opplæring i medlemsorganisasjonene. Dette brukes til kurs i alle ledd il medlemsorganisasjonene som driver opplæring. Hovedkontoret for Studieforbundet kultur og tradisjon ligger i Vågå kommune.

Studieforbundet arbeider etter voksenopplæringsloven, og har målene i denne som rettesnor for sitt arbeid: Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Visjon for Studieforbundet kultur og tradisjon er: Det skal være mulig for alle som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner i skapende og trygge fellesskap.

MedlemskapRediger

Medlemmer i Studieforbundet kultur og tradisjon er ideelle organisasjoner med minst 500 studietimer i gjennomsnitt de siste tre årene. Medlemsorganisasjonene er:

Eksterne lenkerRediger