Structured Query Language

Structured Query Language (SQL) er et spørrespråk for databaser som benyttes til å formulere og kjøre operasjoner mot relasjonsdatabaser (RDBMS) og som originalt er basert på relasjonsalgebra og -regning. Mange av dagens databasesystemer tilbyr SQL som kontrollgrensesnitt. På norsk brukes også begrepet "strukturert spørrespråk" [1].

SQL definerer flere operasjoner og disse kan sorteres inn i tre grupper:

 • Strukturelle operasjoner (data definition language)
  • create, lage database, databasetabell, databaseregel eller lignende
  • drop, slette database, databasetabell, databaseregel eller lignende
  • alter, endre databasetabell, databaseregel eller lignende
 • Operasjoner mot data (data manipulation language)
  • insert, sette data inn i en databasetabell
  • delete, slette data fra en databasetabell
  • update, oppdatere data i en databasetabell
  • select, velge ut data fra en eller flere databasetabeller
 • Kontrolloperasjoner (data control language)
  • grant, gi brukere av databasen eksplisitte rettigheter til å utføre en eller flere operasjoner, eventuelt på bestemte tabeller
  • revoke, frata brukere av databasen eksplisitte rettigheter til å utføre en eller flere operasjoner, eventuelt på bestemte tabeller

Selv om SQL er både ANSI- og ISO-standardisert, leveres de fleste databaseprodukter med proprietære utvidelser av språket. Særlig merkes forskjellene i de deler av SQL som omhandler databasetransaksjoner, for ikke å nevne de utvidelser som blir gjort av databaseleverandørene for å støtte scripting.

HistorieRediger

Den første versjonen av SQL ble utviklet hos IBM av Donald D. Chamberlin og Raymond F. Boyce tidlig på 1970-tallet. Denne versjonen som het SEQUEL (Structured English Query Language) var designet for å manipulere og hente data lagret i IBMs originale relasjonsdatabaseprodukt System R. I 1986 ble språket formelt standardisert av American National Standards Institute (ANSI) med SQL-86, og i 1987 av Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO). Etterførlgende versjoner av SQL standarden har blitt utgitt som ISO-standarder. Nye versjoner av SQL-standarden har blitt publisert i 1989, 1992, 1996, 1999, 2003, 2006, 2008, 2011 og 2016.

ReferanserRediger

 1. ^ «Geografiske informasjonssystemer» (PDF). NTNU. Besøkt 8. oktober 2017.