Hamburgsk Waldzither har ni strenger: en enkelt basstreng (helt til venstre) og fire kor. Den stemmes slik: c gg c'c' e'e' g'g'
En sekskorig oud

Klimpreinstrumenter Rediger

Hos klimpreinstrument er strengekor eller bare kor to (eller svært sjelden flere) strenger som er plassert tett inntil hverandre og behandles som en enhet, dvs at de gripes og slås an sammen. Strengene i et kor stemmes i samme tone, enten unisono eller i oktavavstand.

Flerstrengede kor gir et større tonevolum og en fyldigere klang enn enkeltstrenger, gjerne også en lett svevning.

Eksempel: tolvstrengs gitar Rediger

Tolvstrengs westerngitar er både

  • dobbeltkorig: to strenger spilles som en enhet
  • sekskorig: har seks strengekor.

Begge de høyeste strengene er stemt unisont, de fire dypeste i oktav og notasjonen blir derfor: Ee Aa dd' gg' h'h' e'e' .

Eksempler på korede klimpreinstrumenter Rediger

Klaviaturinstrumenter Rediger

Også pianoet og forgjengerne klavikord og hammerklaver har strengekor.

Referanser Rediger

  1. ^ Per Jakob Skaanes: Historien om portugisik fado, viser.no