Straumbotn (Ibestad)

Straumbotn er en fjordAndørja i Ibestad kommune i Troms. Fjorden er 8 kilometer lang og går fra innløpet fra Vågsfjorden i nord, sørøstover til gården med samme namn i botn av fjorden.[1]

Innløpet fra Vågsfjorden er gjennom det smale sundet Straumen, som ligger mellom bygdene Straumen i øst og Åndervåg i vest. Innover i fjorden ligger flere gårdsbruk, hovedsakelig på østsida. Fjorden er omgitt av høye fjell. På østsida ligger Vasskartinden (1 140 moh), og på vestsida Åtinden (1 108 moh).

Fylkesvei 132 går over Straumen ved innløpet til fjorden i nord. Det går en kommunal vei langs østsida av fjorden. Innløpet til fjorden har begrenset seilingshøyde på grunn av broen. Dybden er bare 2,3 meter ved høyvann på revet innafor broen. Høyeste høyvann i fjorden er på nivå med Vågsfjordens nivå når denne har felt i 30 minutter. Laveste lavvann er likeså på samme nivå som Vågsfjordens nivå når sistnevnte har flødd i 30 minutter.

Fjorden har en egen torskestamme som gyter om forsommeren og veier sjelden mer enn 2 kg. Likeså er det påvist sild full av rogn i juli måned. Ellers finner en normal fauna i fjorden.

Referanser rediger

  1. ^ Straumbotn på Norgeskart.no fra Statens kartverk