Strasserisme er en splitterbevegelse av nasjonalsosialismen som representerte en mer radikal, massepreget form for fascisme enn det nazi-bevegelsen under Adolf Hitler praktiserte. Strasseristene, med brødrene Gregor og Otto Strasser i spissen, vektla de sosialistiske elementene i ideologien, som spilte en mindre rolle for Hitler selv, og som Hitler uttrykkelig forlot senest efter den såkalte «Strasser-krisen» som fulgte det for nasjonalsosialistene skuffende riksdagsvalget i 1932.

I det hemmelige møtet mellom ledende representanter for NSDAP og tysk industri efter partiets maktovertagelse i 1933, bekreftet Hitler sin næringslivsvennlige kurs på bekostning av venstreorientert ideologi.

Otto Strasser ble utvist fra NSDAP i 1930, mens Gregor Strasser ble myrdet i forbindelse med det som er kjent som De lange knivers natt i 1934, da nazistene utraderte restene av den radikale NSDAP-fløyen, som i all hovedsak var organisert i SA.

Se også Rediger