Straffegjennomføringsloven

Lov som beskriver måten straff i fengsel skal gjennomføres i Norge

Straffegjennomføringsloven (fullt navn: lov om gjennomføring av straff mv.) er en norsk lov som regulerer Kriminalomsorgens virksomhet og hvordan fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff, varetektsfengsling og visse andre reaksjoner skal gjennomføres. Den ble vedtatt 18. mai 2001 og trådte i kraft 1. mars 2002.

Straffegjennomføringsloven
Lov om gjennomføring av straff mv.
Straffegjennomføringsloven
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetJustis- og beredskapsdept.
Vedtatt18. mai 2001
I kraft1. mars 2002
Nettsidelovdata.no

Loven bestemmer at straff skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold. Det følger også av loven at det ved varetektsfengsling skal legges til rette for å avhjelpe negative virkninger av isolasjon.[1]

Straffegjennomføringsloven består av seks kapiter:

  1. Kapittel 1 angir lovens anvendelsesområde og generelle prinsipper for straffegjennomføring.
  2. Kapittel 1a regulerer behandling av personopplysninger i Kriminalomsorgen.
  3. Kapittel 2 har regler om saksbehandling og Kriminalomsorgens organisatoriske inndeling.
  4. Kapittel 3 regulerer fengselsstraff, forvaring og strafferettslige særreaksjoner.
  5. Kapittel 4 regulerer varetekt og andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov.
  6. Kapittel 5 fastsetter regler for samfunnsstraff.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger