Fengselsstraff

fengselsdom som må sones

Fengselsstraff er en type straff som innebærer frihetsberøvelse i et fengsel. Fengselsstraff har historisk vært knyttet til blant annet religiøs moral, samfunnets behov for beskyttelse fra lovbrytere og voldsutøvere, og forsøk på å hindre lovbrudd gjennom avskrekking.[1]

Ved betinget fengselsstraff blir fullbyrdelsen av fengselsstraffen helt eller delvis utsatt med en prøvetid, mens ubetinget fengselsstraff innebærer at straffen skal sones.

Historisk innebar livsvarig fengselsstraff at en ble fengslet på livstid, selv om det var mulig å benådes. I moderne tid har mange land innført begrensninger på hvor lenge en kan sone, eller løslater fanger etter utløpet av en minstetid.[2]

Se også rediger

Referanser rediger