Stråmann

form for argument og uformell tankefeil der en skaper en karikatur av motstanderens ståsted (stråmann), som lettere kan motbevises

En stråmann er en menneskeformet dukke laget av strå stappet inn i klær eller noe annet passende. Stråmenn har blitt brukt både som fugleskremsler og kamptreningsmål. Dette har ført til at ordet «stråmann» har fått mange metaforer knyttet til personer eller ting som er svake eller lite effektive, spesielt i tilfeller der målet ble skapt med hensikt til å være svakt.

Wiktionary har ordbokoppføringer om stråmann
En stråmann

I rodeo er f.eks. en «stråmann» en dukke som brukes som distraksjon hvis rytteren må flykte fra oksen.

Andre betydninger

rediger

Retorisk (og uformell) logikk

rediger

I retorikk og logikk er stråmann eller stråmannsargumenter en tankefeil som består i å lage seg en stråmann av motstander ved å tillegge denne meninger som er lette å tilbakevise, dernest tilbakevise dem, og endelig skape inntrykk av å ha tilbakevist noe motstanderen faktisk står for. Også om det å tilbakevise et argument med et enda svakere argument. Å «sette opp en stråmann», eller «et stråmannsargument» kan betraktes som en avledningsmanøver, ved at man ikke angriper motstanderen for det han faktisk står for, men skaper inntrykk av at motstanderen står for noe han faktisk ikke står for.

Det er flere måter å sette opp en stråmann på:

  1. Gjengi bare en del av motstanderens argumenter, tilbakevise dem, og lat som alle argumentene til motstanderen dermed er tilbakevist.
  2. Gjengi motstanderens argumenter i svekket form, tilbakevise dem, og lat som originalargumentet har blitt tilbakevist.
  3. Gjengi en feilaktig utgave av motstanderens argumenter, avblås dem, og lat som at motstanderens posisjon i diskusjonen har blitt redusert.
  4. Velg ut en person som forsvarer dårlig som «forsvareren», avblås denne personens argumenter, og lat som at alle argumenter på denne siden av diskusjonen har blitt slått.
  5. Finn opp en fiktiv person, hvis handlinger eller trosretninger er sterkt kritisert, og lat som om denne personen representerer gruppen som er «motstanderen» i diskusjonen.

Handel

rediger
Se også Stråselskap

I forbindelse med et kjøp, der den reelle kjøper ønsker å være anonym (for eksempel ved en kunstauksjon), blir den person som opptrer på kjøperens vegne under handelen gjerne betegnet som en «stråmann». Stråmannen har i slike tilfelle en begrenset fullmakt fra oppdragsgiveren, og han kan ha direkte telefonkontakt med oppdragsgiveren under handelen.

Avgjørelsestaking

rediger

Et «stråmannsforslag» er et enkelt utkast, hvis hensikt er å skape diskusjon om ulempene ved dette, og dermed fremprovosere nye og bedre forslag.

Eksterne lenker

rediger


Autoritetsdata