Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere

Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere er et historisk-biografisk verk fra 1777 skrevet av den senere gehejmestatsminister Ove Malling.

Tittelbladet på Store og gode Handlinger af Danske, Norske og Holstenere, 5. opplag, 1810

BakgrunnRediger

I 1776 utstedte Ove Høegh-Guldberg loven om Indfødsretten som ga statens egne borgere fortrinnsrett til de statlige embeter. Loven var en reaksjon på det tyske styre under Struensee, og skulle styrke innbyggernes forhold til eneveldet samt til nasjonalitetsfølelsen i Helstaten.

Ove Malling fikk i oppgave å utarbeide verket som var tiltenkt som lærebok i latinskolene, hvor undervisningen i fedrelandshistorie var blitt styrket etter 1775. Boken skildrer etter klassisk mønster, forfedrenes dyder og bedrifter til inspirasjon for samtiden. Frem til 1885 utkom den i åtte opplag, og ble gjenutgitt i 1992 i en kommentert utgave.[1]

MinnelundenRediger

Verket inspirerte Høegh-Guldberg til å inndra flere av bokens hovedpersoner i skulpturparken Minnelunden ved Jægerspris slott.[2] Av berømte danske og norske ses her minnestøtter for blant andre Ove Gjedde, Iver Huitfeldt, Niels Lembach, Anna Colbjørnsdatter, Tormod Torfæus, Tycho Brahe, Snorre Sturlason, Tordenskjold m.fl.

ReferanserRediger

  1. ^ Ove Malling, Den store danske. Besøkt 9. september 2013
  2. ^ Kryger, Karin: Mindelunden ved Jægerspris Slot, Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris, 2012