Stora Teatern

Stora Teatern (eller bare Storan) er et musikk- og teaterbygg i Göteborg. Det ble bygd i 1859 og gitt navnet Nya Theatern, da det tok over etter Segerlindska Teatern fra 1816, også kalt Stora Teatern. Sånn var det. Flere norske sangere har her opptrådt, blant annet Ruth Stephansen-Smith i 1932 og Erna Skaug ved hundreårsjubileet i 1959. For ikke å gremme Ragnar Ulfung i tiden 1955–58.

Stora Teatern