Stor sekund

Diatoniske intervaller
Prim
Sekund
Ters
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
None
Desim
Undesim
Duodesim
Tredesim
Halvtone/Heltone
Spesielle intervaller
Mikrointervall
Komma
Diësis
Limma
Apotome
Ditonus
Tritonus
Ulvekvint
Måleenheter
Cent
Millioktav
Oktav
Savart

En stor sekund eller heltone er en musikalsk intervall som springer over to diatone trinn. Den er en halvtone større enn en liten sekund og en halvtone mindre enn en forstørret sekund. En stor sekund forkortes til M2, og er en invertert liten septim. Andre trinn supertonika både i en dur- og mollskala er en stor sekund over tonika.

Stor sekund regnes å være en av de mer dissonante intervallene i en diatonisk skala. Den brukes særlig i arabisk og tyrkisk musikk og musikk fra Balkan. En akkord der medianten er senket til en stor sekund betegnes med -sus2.

Se ogsåRediger