Stor-London fylkesting

Stor-London fylkesting (engelsk: Greater London Council) var den øverste lokale regjering i London fra 1965 til 1986. Dens ansvarsområde var Stor-London, og erstattet London fylkesting som omfattet Indre London. Fylkestinget ble opprettet gjennom Local Government Act 1985.

I dag ivaretas en del av oppgavene gjennom den folkevalgte Londonforsamlingen.