Stockholms Dagblad

Stockholms Dagblad (SD) var en konservativ morgenavis som utkom i Stockholm 18241931.

sort tittelskrift på hvit bakgrunn med gotiske bokstaver
Tittelskrift for Stockholms Dagblad

Avisen var fra først av et annonsetidsskrift for offentlige kunngjøringer og ble derfor vurdert som et halvoffisielt organ. Dens første utgivere var byens notarius og en boktrykker.

Stockholms Dagblad var i siste halvdel av 1920-tallet Sveriges første avis i tabloidformat. Det siste nummeret utkom 19. september 1931. Avisen ble deretter slått sammen med Stockholms-Tidningen.