Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokument er et dokument som oppretter en juridisk enhet, eksempelvis en forening, et aksjeselskap eller en stiftelse. For å være gyldig må stiftelsesdokumentet inneholde datoen og stifterens underskrift, for øvrig bestemmer eventuell lovgivning angående den enkelte enhetstype hva innholdet skal være.