Et steroid er et lipid karakterisert ved et karbonskjelett med fire sammenhengende ringer. Alle steroider er avledet fra den biokjemiske synteseveien til acetyl coenzym A. Ulike steroider varierer i de funksjonelle gruppene som er festet til disse ringene. Hundrevis av steroider er identifisert i planter, dyr og sopp. Den viktigste rollen i levende systemer er som steroidhormoner. Steroider brukes i dagligtalen ofte synonymt med kunstige glukokortikoider (legemidler), og i enkelte miljøer som betegnelse på anabole steroider.

Steroidskjelett. Karboner <18 er alltid til stede

I human fysiologi og medisin er det viktigste steroidet kolesterol, steroidhormonene og deres forløpere og metabolitter. I blodet er steroidene bundet til bærerproteiner.

Noen viktige steroidgrupper: