Sterling White Halibut

Sterling White Halibut AS er et selskap med forretningskontor i Hjelmeland i Rogaland. Selskapet er 100 % eid av Marine Harvest A/S, har en aksjekapital på 10 millioner kroner og 38 ansatte. Selskapet driver oppdrett og markedsføring av kveite under varemerket Sterling. Selskapet ble opprettet i 2001.

Fisken oppdrettes i de dype fjordene i Ryfylke i Rogaland. Det tar fire til fem år før fisken er klar til slakt og salg til restaurant- og forbrukermarkedet.