Et steinbed er et hagearrangement som befinner seg enten på fjellgrunn, eller knyttet til en kunstig eller naturlig steinrøys. Plantene som brukes er ofte av det nøysomme slaget, som tåler skrinn jord og tørke. Dette kan imidlertid variere ut fra hvilke forberedelser som er gjort før utplantning. Det kan også ha betydning hvorvidt bedet blir lagt ved et naturlig vannsig.

Steinbed

Steinene kan inngå som del av det dekorative. I japanskinspirerte hager vil stein og vann gjerne utgjøre hovedelementene. Plantene blir da i større grad utvalgt som elementer i en totalitet.