Stavhella

stor forhistorisk gravplass på Ringerike

Stavhella (kulturminne-ID 71125-1) er et lite, begrenset og fredet område som ligger på Tanbergmoen i Norderhov, i Ringerike kommune i Buskerud. Området er først og fremst kjent som gravplass fra tiden før vikingtiden. Det finnes minst 25 rundhauger der, samt en rekke flatmarksgraver (kanskje flere hundre) i området rundt. Gravene er ikke daterte, men antas å være fra bronsealderen og/eller jernalderen. Området har aldri blitt skikkelig arkeologisk utredet, men flere av gravhaugene bærer preg av å ha blitt utgravd/røvet.

Utsikt fra Stavhella mot Norderhov kirke og Tyrifjorden
Gravhauger ved Stavhella

Den største gravhaugen er en prakthaug og kalles «Prinsehaugen». Den måler cirka 18 m i diameter og 1,7 m i høyde, men den bærer preg av å ha blitt utgravd/røvet. De andre haugene er mindre og måler mellom 8 og 15 m i diameter. De fleste bærer tydelig spor etter graving.

Området har nær geografisk tilknytning til Norderhov kirke fra 1170-tallet, en kirke som trolig er anlagt på et gammelt paganistisk hov, og den gamle storgården Tanberg, kjent fra Snorre Sturlasons Heimskringla som gården Thornberg, der det på 1200-tallet blant annet skal ha bodd en lendmann. Pilegrimsleden (Gudbrandsdalsleden) mellom Krokskogen og Granavollen passerer over deler av området.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger

  • (no) «Stavhella». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.