Stavanger kirkelige fellesråd

Stavanger kirkelige fellesråd er et fellesorgan for de 20 soknene i Den norske kirke i Stavanger kommune.

Stavanger kirkelig fellesråd har etter Kirkeordning for Den norske kirke (og tidligere fra kirkeloven) ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell (arbeidsgiver for alle, bortsett fra sokneprestene) økonomiske og administrative oppgaver på vegne av soknene.

Fellesrådet består av et medlem av hvert menighetsråd, en geistlig representant (utpekt av biskop) og en representant for Stavanger kommune. Det var etter kommunesammenslåingen 01.01.2020 mellom Rennesøy, Finnøy og Stavanger totalt 23 medlemmer av Stavanger kirkelige fellesråd, etter sammenslåing av Mosterøy sokn og Rennesøy sokn 22 medlemmer i rådet fra 01.01.2023. Rådet har møter normalt 5 ganger i året. Valgt leder av fellesrådet for 2024 (det skal etter kirkeordningen velges hvert år) er Ivar Raugstad (representant for Rennesøy sokn).

Fellesrådsledere i Stavanger etter kirkeloven kom i 1997:

2019-2023 Bjørg Tysdal Moe
2015-2019 Einar Oanæs Iversen
2013-2015 Arne Kristian Espedal
2010-2012 Rune Skagestad
2003-2009 Reidun Bakkane
2002-2002 Einar Oanæs Iversen
1992-2001 Ingvald Holm

Kirkeverge i Stavanger rediger

Stavanger kirkelige fellesråd har en daglig leder (kirkeverge). Fra 01.01.2020 er Rune Skagestad kirkeverge i Stavanger.

Svein Inge Thorstvedt var kirkeverge i Stavanger fra 15.09.1999 til 31.12.2019. Han etterfulgte Helge Håvarstein, som sluttet 01.08.1999. Håvarstein ble ansatt i begynnelsen av 1981 og han etterfulgte Ole Tingdal. Ole Tingdal ble ansatt som kirkeverge i Stavanger i mai 1957 og var kirkeverge til januar 1981.

Eksterne lenker rediger