Stavanger kirkelige fellesråd

Stavanger kirkelige fellesråd er et organ for de 21 soknene i Den norske kirke i Stavanger kommune. Stavanger kirkelig fellesråd har etter kirkeloven (og kirkeordning for Den norske kirke - fra 01.01.2021) ansvar for kirkebyggene, gravplassene, personell (arbeidsgiver for alle, bortsett fra sokneprestene) økonomiske og administrative oppgaver på vegne av soknene. Fellesrådet består av et medlem av hvert menighetsråd, en geistlig representant (utpekt av biskop) og en representant for Stavanger kommune. Det er etter kommunesammenslåingen 01.01.2020 mellom Rennesøy, Finnøy og Stavanger totalt 23 medlemmer av Stavanger kirkelige fellesråd. Rådet har møter normalt 5 ganger i året. Valgt leder av fellesrådet for 2020 (det skal etter kirkeloven velges hvert år) er Bjørg Tysdal Moe (representant for Hinna menighet).

Kirkeverge i StavangerRediger

Stavanger kirkelige fellesråd har en daglig leder (kirkeverge). Fra 01.01.2020 er Rune Skagestad kirkeverge i Stavanger.

Svein Inge Thorstvedt var kirkeverge i Stavanger fra september 1999 til 31.12.2019. Han etterfulgte Helge Håvarstein. Håvarstein ble ansatt i begynnelsen av 1981 og han etterfulgte Ole Tingdal. Ole Tingdal ble ansatt som kirkeverge i Stavanger i mai 1957 og var kirkeverge til januar 1981.

Eksterne lenkerRediger