Statistiske grafer

Statistiske grafer er grafer som brukes innen statistikk og kvantitativ metode for å visualisere kvantitativ data. Dataens målenivå avgjør hvordan det er meningsfylt å visualisere dataen. Statistiske grafer kan brukes både til å analysere dataen og til å presentere den.

Ulike typers statistiske grafer er Frekvenstabell, Histogram, Søylediagram, Kakediagram, Linjediagram, Tidsrekke, Spredningsplott, Korrelogram, Geografiske informasjonssystemer, Funksjonsgraf, Biplot, Boksdiagram, Stilk-og-blad-plott og Korrelogram.