Søylediagram

Søylediagram

Søylediagram og stolpediagram er grafiske framstillinger av en frekvensfordeling der hver verdi på variabelen representeres av en søyle eller stolpe, og der lengden av denne illustrerer hvor stor andel av enhetene som har en bestemt verdi. En særegen type søylediagram er histogrammer, der arealet av søylene angir hyppigheten av variabelverdiene.

Forskjellen på søylediagram og stolpediagram er bredden på søylene/stolpene. Et stolpediagram er et søylediagram hvor søylene ikke har noen bredde.[1] Figurene nedenfor viser fordelingen av stortingsmandater etter Stortingsvalget 2001 presentert som søylediagram og stolpediagram. (Figuren til venstre er laget med Mal:Søylediagram.)

Stolpediagram

Stolpediagrammer ble oppfunnet i Skottland av William Playfair i 1786.

LitteraturRediger

Edward Tufte: The Visual Display of Quantitative Information. 1982. Denne boka regnes av mange som bibelen innen faget informasjonsvisualisering.

ReferanserRediger

  1. ^ 2.2 Stolpediagram/søylediagram fra Matematiske sammenhenger: Statistikk og sannsynlighetsberegning av Knut Ole Lysø